Iyabrasa iti sibubukel nga Ilocos Sur ti panangkablaaw mi ti inka panagkasangay patpatgen mi nga ama iti probinsia, Governor Jeremias “Jerry” Singson.

Happy Birthday, Governor!