Sabay-sabay nating gunitain ang ating magigiting na beterano ng digmaan at patuloy tayong magkaisa sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyang panahon.